Счетоводни услуги

Кантора “Корект” предлага широк набор и портфолио от счетоводни услуги за своите клиенти:

Данъчно-Счетоводни услуги

 • Цялостно месечно и годишно данъчно-счетоводно обслужване;
 • Съдействие и представяне на клиентите ни пред проверяващи институции;
 • ДДС регистрация на фирми и свързани с нея възстановяване на суми;
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации към НАП;
 • Данъчно-счетоводни консултации, разтълкуване и разяснения;
 • Проверка и установяване на задължения, както и отстраняване на неточности по тях.

Трудово-Осигурителни услуги

 • Регистрации на трудови договори и промени по тях в НАП;
 • Изготвяне и подаване на ежемесечни осигурителни декларации към НАП;
 • Консултиране по социално-осигурителни и трудови въпроси;
 • Консултиране и съдействие по обезщетения за бременност и отглеждане на дете;
 • Изготвяне и подаване болнични и документи за майчинство към НОИ.

Фирмени услуги

 • Регистрация на нови фирми и пререгистрация на съществуващи;
 • Препоръки според дейността на фирмата за ЕТ, ООД или ДЗЗД;
 • Важни данъчно-счетоводни консултации по регистрация на фирма;
 • Контакт с юрист по специфични фирмо-регистрационни въпроси.

Банкови услуги

 • Изготвяне на платежни документи за осигуровки и данъци;
 • Директно плащане към бюджета на осигуровки и данъци;
 • Консултации за банкиране, видове банкови сметки, такси, касови апарати;
 • Консултации и съдействие по кандидатстване за кредити от банкови институции.

Други услуги

 • Консултации и съдействие по всякакви документи и регистрации към институции;
 • Регулярно информиране за текущи наличности и печалба на фирмата;
 • Подготовка на всички необходими книги и документи за търговския обект;
 • Информация и съдействие по абсолютно всяко време при изготвяне на фактури, касови отчети и други документи;
 • Консултации и съдействие по деклариране на други лични доходи.

Вашите коректни и достъпни счетоводни услуги в град Варна!